Meny

Vi har 20 års erfaring med å samle og lede prosessen for utvikling av eiendom.

Vi har utviklet vårt eget univers av unike og bærekraftige investeringer innenfor flere segmenter.

Unikt for SPG er vår grunderånd, og med denne identifiserer vi nye muligheter innen ulike markeder og segmenter. Denne kulturelle grunnsteinen har påvirket selskapet vekst i løpet av våre 20 år som eiendomsutvikler. Dette, kombinert med etableringen av et kontor i Sverige, utvidet investeringsmulighetene og noe helt spesielt skjedde. Et eget investeringsunivers ble skapt.

Vårt mål er at disse mulighetene skal omgjøres til investeringer som igjen blir ferdige eiendommer og boliger for de som skal bo, arbeide eller besøke stedet.Vår tilnærming er det vi kaller«The SPG way», et samlet uttrykk for vår kombinerte kompetanse og erfaring som hjelper oss med å håndtere kompleksiteten i prosjektene i samarbeid med investorer, kommuner, arkitekter og rådgivere uten å miste fokus på våre sluttbrukere.

Group mentalitet.

Like viktig som vårt investeringsunivers er det kompetente og engasjerte teamet som er bygget opp både i Sverige og Norge. Lokal tilstedeværelse og kunnskap om bransjesegment, samt variasjon i økonomisk syklus i de to landene muliggjør grenseoverskrideende investeringer tilpasset markedssentiment.

En felles tilnærming til to markeder

Atlas i Sverige
Berger Hage i Norge

Flere segmenter gir mer erfaring

Muligheter oppstår når forberedelse møter erfaring. Denne typen konkret tilnærming hjelper oss med å identifisere og investere i spennende eiendommer uavhengig av segment. Derfor er målet vårt å fortsette å bygge vår kunnskapsbase gjennom vellykkede, bærekraftige og lønnsomme prosjekter i de segmentene der mulighetene ligger.

 • Boliger

  Måten vi kombinerer sosial og miljøvennlig stedsutvikling med god arkitektur hjelper oss med å sikre trygge og verdiskapende hjem for alle. Med fokus på nabolag og fellesskap får beboerne muligheten til en sterk tilhørighet. Dette vil være en viktig del av hvordan våre områder utvikler seg.

 • Omsorg

  Vi ønsker å være pionerer innen samfunnseiendommer, både for privat og offentlig sektor. Enten det gjelder utdanning, eldreomsorg, LSS-boliger eller barnehager, skal SPG være en attraktiv samarbeidspartner.

 • Næring

  Enten det dreier seg om å integrere hotell i et bolighus, omdanne historiske eiendommer til co-working spaces eller sikre inspirerende serviceboliger i nærheten av pleiehjem, er det vår nysgjerrighet og drivkraft som hjelper oss med å realisere våre ideer sammen med partnerne våre.

 • Lokaler

  Våre lokaler har som formål å skape en rekke forbindelser i nabolaget. Målet er å generere tilstrekkelig med relasjoner i nærområdet for å forme et trygt og etablert fellesskap som kan vokse og utvikle seg på lang sikt.

 • Lager

  Vi investerer i tomter og eiendomsprosjekter med potensial. Dette gjør vi for å siden utvikle bærekraftige lager- og industribygg.

 • Logistikk

  Innen logistikk fokuserer vi på å tilby fremtidssikrede eiendommer med fornybare energiløsninger lokalisert nær kundenes nedslagsfelt eller leverandørklynger.

Vi investerer i stedsutvikling for beboere og bygger bærekraftige eiendommer for arbeid og innovasjon. Vår drivkraft hjelper oss å lede hele prosessen, fra kjøp av tomt til ferdigstilte boliger og arbeidsplasser. Vi gjør dette med et tydelig formål og fokus på å skape nye verdier.

Hvordan vi

erverver,

visjonerer,

utvikler

Tomteeier

Til tross for at kjøp av tomter fra kommuner er en viktig del av hvor og hvordan vi utvikler, er det også en del av vårt investeringsperspektiv å søke nye og spennende muligheter på andre steder. Der kommer andre eiendomsbesittere inn i bildet. Vårt nettverk og vår nysgjerrighet fører oss alltid til nye og spennende muligheter der kjøp av mark kan resultere i nye handelsområder, hubber eller helt nye boligområder.

En forutsetning for å lykkes med våre prosjekter er samarbeidet vi har med kommunene vi opererer i. Mange utviklingsprosjekter innebærer lange prosesser der alle involverte må samarbeide om små og store detaljer, og da er det viktig å ha klare prosesser som forankrer og forenkler veien fremover, sammen.

Kommuner

Arkitekter

Å omgi seg selv og arbeide med arkitekter som forstår våre mål og filosofi om utvikling er grunnleggende for gjennomføringen av våre prosjekter. Vi samarbeider med nyetablerte arkitekter for deres kreativitet, akkurat som vi samarbeider med kjente navn for deres lange erfaring og forhold til kommuner. Alt for å lette at planlegging og samtaler med kommuner går smidig, og at prosjektet når sitt fulle potensial.

Å ha en klar visjon og skape bærekraftige boliger og steder i samarbeid med arkitekter og kommuner er én ting. Å faktisk bygge og realisere visjonen er en annen. Innenfor de konkrete rammene som SPG setter for prosjektene sine, inkludert bærekraft, materialvalg, kvalitet og budsjett, er det igjen umulig å nå målene våre uten partnerskap med etablerte entreprenører og et eget nettverk av leverandører.

Entreprenører

Ansvarlighet

som bygger

langsiktighet

Vi gjennomfører

ikke bare

prosjekter.

Vi bygger

langsiktige

relasjoner.

Vi er en ansvarlig eiendomsutvikler som verdsetter våre sterke relasjoner til gode samarbeidspartnere høyt. Det er vårt ansvar å bidra til å utvikle prosjekter med positive, bærekraftige og helsefremmende løsninger. Enten vi utvikler enkelte eiendommer eller større steder, skaper vi langsiktige visjoner for området, søker lokal forankring og et godt samspill med omgivelsene.

Åpenhetsloven 2023 +

Scandinavian Property Group AS anerkjenner at arbeidet med åpenhetsloven er kontinuerlig og selskapet vil i tråd med loven årlig publisere informasjon om aktsomhetsvurderinger, funn og tiltak.

Vi har fokus på hvordan vi kan skape gode arenaer for folk å oppholde seg og leve livene sine, hvordan vi tilrettelegger for mangfold, hvordan vi bygger prosjektene våre gjennom tiltak som bærekraftig materialbruk og energibruk, hvilke krav vi stiller til leverandørene våre, og hvordan vi tilrettelegger for de som jobber i SPG. Vi arbeider med en strategisk tilnærming til bærekraft, både i Norge og Sverige. Det er et klart mål at ESG og dets vurderinger skal danne grunnlaget for hvordan vi utvikler nå og i fremtiden.

Vi tar bruk av

vår bærekraft.

Økonomisk.
Miljømessig.
Sosialt.

Visualisering: Bakke + Kalkbyen + SPG

Ta gjerne kontakt med vårt investeringsteam nedenfor for ytterligere samtale om hvordan vi kan hjelpe deg som investor, kommune eller tomteier. Langsiktige og bærekraftige partnerskap er grunnlaget for hvordan vi utvider vårt investeringsunivers.

Muligheter for investering & partnerskap

For mer informasjon

vennligst ta kontakt

Carl Zetterqvist
Managing
Partner

Knut Holte
Founder
Chairman of the Board

Maryam Tarighi
Partner
Chief Financial Officer

Vi investerer i stedsutvikling for beboere og bygger bærekraftige eiendommer for arbeid og innovasjon. Vår drivkraft hjelper oss å lede hele prosessen, fra kjøp av tomt til ferdigstilte boliger og arbeidsplasser. Vi gjør dette med et tydelig formål og fokus på å skape nye verdier.

Ruseløkkveien 30

0251 Oslo

© 2024 SPG AS

Alle rettigheter forbeholdt

Powered by