Meny

Skandinaviske eiendommer, destinasjoner

og boliger

som investeringer

for deg

Vår tilnærming til bærekraftig eiendomsutvikling gjør at vi sikrer trygge, spennende og verdiskapende destinasjoner innenfor flere ulike segmenter.

Vi ser nye muligheter innenfor vårt brede investeringsunivers og gjennom utvikling er målet vårt å skape verdi for alle involverte. Vår drivkraft, samarbeidsevne og 20 års erfaring hjelper oss når vi gjør visjoner til virkelighet.

Skandinaviske eiendommer, destinasjoner og boliger som investeringer for deg

Vår tilnærming til bærekraftig eiendomsutvikling gjør at vi sikrer trygge, spennende og verdiskapende destinasjoner innenfor flere ulike segmenter.

Vi ser nye muligheter innenfor vårt brede investeringsunivers og gjennom utvikling er målet vårt å skape verdi for alle involverte. Vår drivkraft, samarbeidsevne og 20 års erfaring hjelper oss når vi gjør visjoner til virkelighet.

Våre
Segmenter

 • Boliger

  Måten vi kombinerer sosial og miljøvennlig stedsutvikling med god arkitektur hjelper oss med å sikre trygge og verdiskapende hjem for alle. Med fokus på nabolag og fellesskap får beboerne muligheten til en sterk tilhørighet. Dette vil være en viktig del av hvordan våre områder utvikler seg.

 • Omsorg

  Vi ønsker å være pionerer innen samfunnseiendommer, både for privat og offentlig sektor. Enten det gjelder utdanning, eldreomsorg, LSS-boliger eller barnehager, skal SPG være en attraktiv samarbeidspartner.

 • Næring

  Enten det dreier seg om å integrere hotell i et bolighus, omdanne historiske eiendommer til co-working spaces eller sikre inspirerende serviceboliger i nærheten av pleiehjem, er det vår nysgjerrighet og drivkraft som hjelper oss med å realisere våre ideer sammen med partnerne våre.

 • Lokaler

  Våre lokaler har som formål å skape en rekke forbindelser i nabolaget. Målet er å generere tilstrekkelig med relasjoner i nærområdet for å forme et trygt og etablert fellesskap som kan vokse og utvikle seg på lang sikt.

 • Lager

  Vi investerer i tomter og eiendomsprosjekter med potensial. Dette gjør vi for å siden utvikle bærekraftige lager- og industribygg.

 • Logistikk

  Innen logistikk fokuserer vi på å tilby fremtidssikrede eiendommer med fornybare energiløsninger lokalisert nær kundenes nedslagsfelt eller leverandørklynger.

Hvordan vi utvikler er like viktig som hva vi utvikler

Vi tar bruk av

vår bærekraft.

Økonomisk.
Miljømessig.
Sosialt.

Hur vi utvecklar är lika viktigt som vad vi utvecklar

Vi investerer i stedsutvikling for beboere og bygger bærekraftige eiendommer for arbeid og innovasjon. Vår drivkraft hjelper oss å lede hele prosessen, fra kjøp av tomt til ferdigstilte boliger og arbeidsplasser. Vi gjør dette med et tydelig formål og fokus på å skape nye verdier.

Ruseløkkveien 30

0251 Oslo

© 2024 SPG AS

Alle rettigheter forbeholdt

Powered by